Rotorwhip

Napisany przez przez & Złożony w ramach .

Riders robi trick tailwhip w jednym kierunku i trick barspin w odwrotnym kierunku jednocześnie.