Halfpipe

Napisany przez przez & Złożony w ramach .

Konstrukcja zbudowana z betonu, drewna, metalu albo piany w kształcie rury przeciętej podłużnie na połowę.