Fullwhip

Napisany przez przez & Złożony w ramach .

Riders robi trick tailwhip i trick barspin jednocześnie w tym samym kierunku.