180 (sto osiemdziesiątka)

Napisany przez przez & Złożony w ramach .

Połowiczny obrót podestu i ridera.